Engagera dig

Vi vill att Albatross Golfklubb ska kunna erbjuda sina medlemmar ett rikt föreningsliv, ett gott värdskap och bra upplevelser!

Då behöver vi hjälpas åt tillsammans, så om du vill bli aktiv i en kommitté och vara med att påverka och utveckla föreningslivet för b.la våra seniorer, herrar, damer, juniorer eller elitspelare, finns det idag på klubben flera olika kommittéer, som drivs ideellt av klubbens medlemmar.

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta Receptionen,   reception@albatrossgolf.se

 

Här nedanför hittar du lite kort om varje kommitté - mer ingående hittar du inne på medlemssidan.

 Tävling & Medlem
Tävling & Medlem

 

En aktiv klubb betyder en mångfald av golftävlingar. Tävlingskommittén har som mål att arrangera både klubb-interna tävlingar, klubbmästerskap och kategorigolf med veckotävlingar. Vi genomför också öppna tävlingar för intresserade golfspelare i regionen.


 

Medlemskommittén är idag en del av  tävlingskommittén vars syfte och uppgift att se till att nytillkomna och befintliga medlemmar känner sig välkomna i klubben.

 

Hos oss skall alla få möjligheten att lära känna och träffa andra medlemmar, utveckla sitt spel, hitta rätt i klubbens olika aktiviteter och tävlingar under trivsamma former.

 

Tävlings och medlemskommittén består av från vänster Peter Lundström (ordförande), Malin Collén, Marie Neiås, Fredrik Neiås, Peter Jonasson och Fredrik Lindman.

 Senior
Senior

 

Seniorkommittén har som syfte att samla de mogna spelarna på Albatross Golfklubb. Så har du precis som våra seniorer passerat 55+ strecket och är du dessutom golftokig? Då är Seniorkommittén något för dig.

Då skall du ställa in ditt sikte på tisdagar och seniorgolfen. Varje tisdag samlas våra seniorer, för att golfa, umgås och ha det fantastiskt trevligt, som man bara kan ha i goda golfvänners sällskap.

Hör av dig till ordförande Björn Gramstedt på 070-400 05 54

 Junior
Junior

 

Albatross Golfklubb har en sjudande juniorverksamhet. Vi har en bred verksamhet som växer och hos oss har alla juniorer möjlighet att utvecklas och ha kul på golfbanan. För klubben är det viktigt att alla juniorer trivs och känner sig trygga i vår miljö.

Vi jobbar efter Svenska Golfförbundets riktlinjer för golfstart i unga år. Med golfkul och vidare i en utvecklingstrappa som passar alla inriktnigar. 

Vi har två olika träningsgrupper - Breddjunior och Juniorlag

Juniorträning
 Elit
Elit

 

Albatross Golfklubb har som målsättning att delta i den svenska golfeliten. Vi har ett elitlag Herrar och ett elitlag Damer.

 

 

 

 

 Utbildnings- och regelkommittén
Utbildnings- och regelkommittén

 

Kommitténs uppdrag är att möjliggöra så de övergripande målen ges till alla medlemmar.

Målen är:

Genom att sprida kunskap och förståelse kring gällande regler och golfvett.

Genomföra information till så många medlemmar som möjligt i olika forum.

Verka för medlemmars möjlighet att förkovra sig inom golfens ramar.

Att tävlingar som ligger på Albatross Golfklubbs ansvar utförs enligt golfens olika regelverk.

 Miljö
Miljö

 

Vår miljö är viktig och på en golfklubb av vår storlek förekommer mycket verksamhet som påverkar miljön. Vår miljökommitté ska verka för att minimera de risker som kan finnas och verka för att klubbens miljötänk alltid ligger i främsta ledet.

Vi har vid två tillfällen utsetts till Årets Miljöklubb av Göteborgs Golfförbund.

 

Några av våra åtgärder på klubben för en bättre miljö:

- Maskinparken har succesivt bytts ut så att de drar mindre bränsle.
- Användning av kemiska bekämpningsmedel har efterhand fasats ut.
- Greenerna har byggts om så att vattenåtgången minskat.
- Dammarna är större och fler så att vi är mera självförsörjande på vatten.

 Handicap-kommittén
Handicap-kommittén

Kommittén ansvarar för att klubbens medlemmar har ett rättvisande hcp. Kommittén har dessutom ett övergripande ansvar, utöver medlemmens eget, att göra hcp-justeringar när så behövs.
Klubbens medlemmar skall, då hcp-påverkande rond spelats, själva tillse att hcp justeras (via klubbens terminal, Internet eller klubbens reception).

Världshandicapsystemet
Den 1 mars 2020 infördes världshandicapsystemet i Sverige, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen.

Spela och registrera som vanligt
När du ska spela gör du precis som tidigare – kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa.
Registrera sedan ronden – bra som dålig – i Min Golf. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogeyscore.
OBS: Har du råkat göra något fel när du registrerade ronden? Kontakta kansli, reception eller undertecknad så hjälper vi dig.

HCP-kommittén, Bo Hallsvik bo.hallsvik@gmail.com