Pitch, chip, putting, bunker....

Vårt stora övningsområde är beläget till vänster om vår drivingrange på anläggningen.

Området är uppdelat i två delar. På den nedersta delen kan du öva puttning på en stor fin övningsgreen som erbjuder olika svårigheter på puttingen beroende på vad du vill öva på.

Närspelet övar du vidare på den övre delen av övningsområdet. Här kan du öva inspel och pitch även från ett lite längre avstånd. Denna green ligger belägen så att du kan öva både i uppförs- och nedförslut.

Den övre delen har två bunkrar, varav en är belägen i kraftigt uppförslut så att du kan öva även på de där riktigt utmanande bunkerslagen.

Välkomna