Lokala regler


Lokala Regler 2021
Albatross Golfklubb
Godkända av GGF Regelkommitté 2021-03-26
Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)
Banmarkering Betyder Regel
Vit Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2
Out of bounds (Regel 18.2)
1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas syftlinje banans fortsatta gräns.
Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet till vänster om spelfältet på hål 16, som bara är definierat på en sida är oändligt.
2. Det röda pliktområdet till höger om spelfältet på hål 25, som bara är definierat på en sida är oändligt.
När gränsen för pliktområde avslutas med dubbla röda pinnar visar pinnarnas syftlinje pliktområdets
fortsatta gräns.
Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete (MUA)
1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
3. Myrstackar
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Avståndsmarkeringar oavsett utformning.
2. Slipers som ligger i direkt anslutning till väg är en del av vägen.
c) Oflyttbara tillverkade föremål nära green
1. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har
också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och
på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål
är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.
Green (Regel 13)
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
· spelaren,
· klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
· ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
Avbryta spelet (Regel 5.7)
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång
sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer
återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.
Transportmedel (Regel 4.3)
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som
görs mellan hål påförs plikten nästa hål