Lokala Regler

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

 

Banmarkering                       Betyder                                Regel

 Vit                                Out of bounds                         18

 Röd                             Rött pliktområde                     17

 Gul                              Gult pl iktområde                     17

 Blå                              Onormalt banförhållande        16

 Vit linje                       Onormalt banförhållande         16

Markering med grön topp   Spelförbudszon                  2

Out of bounds (Regel 18.2)

1.    Banans gräns definieras av bansidans kant av staketstolpar tillhörande elstängsel som omger banan.

När elstängsel ej utgör banans gräns, ersätts dom med vita pinnar.

2.    När markeringen av banans gräns avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.

3.    Vid spel av hål 17 är en boll som stannar på fairway på hål 1 Out of bounds.

Pliktområden (Regel 17)

1.    Det röda pliktområdet till vänster om spelfältet på hål 16, som bara är definierat på en sida är oändligt.

2.    Det röda pliktområdet till höger om spelfältet på hål 25, som bara är definierat på en sida är oändligt.

När gränsen för pliktområde avslutas med dubbla röda pinnar visar pinnarnas syftlinje pliktområdets fortsatta gräns.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

1.    Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

2.    Grusfyllda dräneringssträngar.

3.    Myrstackar.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1.    Avståndsmarkeringar oavsett utformning.

2.    Slipers som ligger i direkt anslutning till väg är en del av vägen.

 

c) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

1.       Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har ett extra alternativ för att ta lättnad när oflyttbara tillverkade föremål är på eller nära green och på spellinjen:

Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är

·         på spellinjen och är

·         på eller inom två klubblängder från green, och

·         inom två klubblängder från bollen.

Men fullständig lättnad måste tas, vilket innefattar både fysisk inverkan och inverkan på spellinjen.

Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

 

d) Elektriskt staket

1.    Om en spelares boll ligger på banan och två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på hålen 1-18 och 19-27 får spelaren ta lättnad utan plikt enligt förfarandet i Regel 16.1, men baserat på denna referenspunkt: Punkten som är två klubblängder från staketet och på samma avstånd från hålet till punkten för den ursprungliga bollen.

 

 

 

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång

sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer

återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

 

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat

transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.