Lokala regler


Lokala Regler 2020 Albatross Golfklubb

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

BANMARKERING BETYDER REGEL
Vit Out of Bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit Linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Out of bounds (Regel 18.2)

1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas syftlinje banans fortsatta gräns.
Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Spelförbudszoner

1. Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

b) Skydd av unga träd
1. De unga träden identifierade av stödpinne är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
Om bollen ligger i ett pliktområde och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e(1) eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

  1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

  2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

  3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

  4. Myrstackar

b) O-flyttbara tillverkade föremål

  1. Avståndsmarkeringar oavsett utformning.

  2. Slipers som ligger i direkt anslutning till väg är en del av vägen.

c) O-flyttbara tillverkade föremål nära green
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta
lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om
ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig

1. Avbryta spelet (Regel 5.7) 
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre
sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det
godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.