JUNIOR och UNGDOM

JUNIOR och UNGDOM

JUNIOR och UNGDOM

JUNIOR och UNGDOM

JUNIOR och UNGDOM

Nu är anmälan till årets juniorträning på Albatross GK öppen och vi önskar alla nya och gamla juniorer välkomna med sin anmälan.

Vi har tre olika träningsgrupper; Golfkul, Breddjunior och Juniorlag. Även i år har juniorerna spelträning på tisdagar med gemensam tid för Bredd/Juniorlag.

Däremot är det förstås inget som hindrar att man också passar på att spela samma dag som man har teknikträning eller spelar andra dagar också.

Juniorkommittéen

Vi som sitter i juniorkommittén tar tillvara på juniorernas intressen:

Idrottsansvarig:
Mikael Persson, mikael.persson@me.com

Tränare:
Maria Magnusson,maria@albatrossgolf.se
Johan Blixt, johan.blixt@live.com

Tjejansvarig:
Marlen Winggren, marlen@winggren.se

Breddjuniorer / Spelträning:
Johan Sjöström sjostrom.j@gmail.com
Mats Appelquist, matsappelquist@hotmail.com
Peter Wicander Peter.Wicander@gmail.com
Andreas Glyssbo, andreas.glyssbo@gmail.com

Juniorlag: 
Magnus Fredriksson, mbox@live.se

Golfkul:
Märta Ekvall, marta.ekvall@gmail.com